25 Mei Veenendaal

Groeneveldselaan 

---------------------------

2 Juni 2de Steeg

Amersfoort 

---------------------------

9 Juni

Keizerswei

Doorn 

--------------------------

16 Juni

Walkartpark

Zeist 

-------------------------- 

30 Juni

Fort 33

Leusden

 -------------------------- 
6 Juli

Groeneveldselaan 7

Veenendaal

-------------------------- 

 
 
 
 

MARKTREGLEMENT Vlooienmarkt/ Braderie

 

1. Afmelden/ annuleringen dienen uiterlijk tot donderdag 12 uur voorafgaande aan de markt bij ons binnen te zijn. Bij annuleringen na bovengenoemd tijdstip bent u 100 % verschuldigd van het kraamgeld, ongeacht de reden.

Wanneer u zich te laat heeft afgemeld of u bent niet komen opdagen dan bent u weer van harte welkom op onze markten als u het gehele verschuldigde bedrag heeft betaald.

 

2. Het verkopen van wapens, nieuwe goederen, pornografie, drank, etenswaren of partijgoederen en verkoop namens anderen is niet toegestaan.

 

3. De standhouder dient zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege te legitimeren door middel van paspoort of geldig identiteitsbewijs.

 

4. Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken (bijvoorbeeld gebreken aan terrein het zoals; gat in gras, stoepje, drempels etc.) daaronder begrepen en de daaraan verbonden gebruik zijn voor rekening van de standhouder.

De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schades ontstaan aan goederen en/of personen die zich op de standplaatsen, het marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze ook mochten zijn ontstaan.

Brand, diefstal en waterschade daaronder inbegrepen. Schade door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden zullen op hem of haar worden verhaald.

U bent (als standhouders) ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de spullen op of aan uw kraam. Zeilen/touwen vastmaken aan de kraam is op eigen risico, u bent verantwoordelijk als er schade ontstaat aan bezoekers, standhouders, kramen en vervoersmiddelen van uzelf en anderen.

 

5. De marktlocaties zijn voor de standhouders toegankelijk vanaf 7.00 uur.

De opbouwtijd is van 7.00-08:30 uur, de afbouw van 16:00-17.30 uur. 

Er wordt €10 borg geheven voor niet eerder opruimen dan organisatie aan geeft en achter laten van afval

na afloop van de markt krijgt u uw borg weer terug, indien aan de voorwaarden is voldaan.

Indien een standhouder de standplaats niet voor 9.00 uur heeft ingenomen/ opgebouwd, vervalt het recht van de standhouder de standplaats dezelfde dag te gebruiken en staat het de marktorganisatie vrij de desbetreffende standplaats aan een derde ter beschikking te stellen zonder dat de standhouder recht heeft op teruggave van het reserveringsbedrag.

De marktlocaties zijn voor het publiek geopend van 9.00-16.00 uur. Na de openingstijd voor het publiek, mogen er geen goederen meer worden binnengebracht.

 

6. Voorschriften van brandweer, politie, overheidswege en marktorganisatie dienen stipt te worden opgevolgd, binnen de lijnen blijven met goederen, looppaden vrijhouden, nooduitgangen en brandhaspels vrijhouden.

 

7. Standhouders die elektra behoeven en indien beschikbaar, krijgen een toeslag. Het gebruik van elektra wordt tijdens de markt met u verrekend. Gebruik van elektra zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

 

8. Iedere standhouders is verplicht zijn of haar kraam na afloop schoon op te leveren. De markt is geen stortplaats van vuil en overtollige spullen, dit neemt u dus weer keurig mee naar huis. Voor het achterlaten van dozen, zwerfvuil etc. zal een boete worden doorberekend van 10 EURO exclusief btw.

 

9. Reclame, propaganda of het uitdelen van reclamemateriaal voor bedrijven, verenigingen, politieke organisaties enz. is verboden.

 

10.  Alleen particulieren mogen hun gebruikte spullen te koop aanbieden. Er mag beslist niet bedrijfsmatig gehandeld worden. In samenwerking met de gemeente zal hier controle op uitgeoefend worden.

 

11. Per kraam zijn er maximaal 3 personen die verkopen/ helpen toegestaan. Deze dienen om uiterlijk 09.00 uur binnen te zijn. Na 09:00 wordt er entree in rekening gebracht.

 

12. Indien u eerder dan de door Organisatiebureau Jo-Jo aangegeven tijd (16 uur) uw stand afbouwt zijn wij genoodzaakt uw borg van €10 in te houden. 

Als u deze misstap nog een keer begaat heeft Organisatiebureau Jo-Jo het recht u de eerstvolgende markt te weigeren tot deelname.

 

13. Op al onze markten wordt een toegangsprijs geheven, tenzij anders vermeld.

 

14. U huurt bij Organisatie Jo-Jo enkel de marktkraam, stoelen/zeilen/marktklemmen dient u zelf mee te nemen.

 

15. Bij slecht weer wordt er geen geld teruggegeven, dit is op eigen risico.

 

16. Op onze marktlocaties mag u in bijna alle gevallen de auto achter de kraam laten staan, dit is altijd op eigen risico.

 

17. Alle marktkramen hebben een afmeting van 4.00 meter bij 1.20 meter. Buitenkramen zijn voorzien van een dakje.

 

18. Het deelnemen en bezoeken van onze evenementen geschiedt altijd geheel op eigen risico.

 

19. Van toepassing is altijd het vigerend marktreglement.

 

20. Standhouders die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het marktcomplex verwijderd. Bij verwijdering verliezen zij het recht op verdere deelname.

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is niemand gemachtigd hierin een wijziging aan te brengen.