*****      

 Bericht van de Rijksoverheid

Geen verandering van doorstroom

locaties zoals winkels,

Musea, Markten of

kermissen veranderd er niks.

wij mogen 1 bezoeker 

per 5m2 ontvangen

Graag zien wij U 

op een van onze 

    Markten 

           *****
 

   Denk om de Corona

         maatregel

    Houd 1,5 meter

     afstand voor

    u zelf en ook

   voor anderen

Bent u verkouden

heeft u last van

Hoesten,Niezen enz

      blijf thuis

 

Wees lief voor elkaar

 

        ****

 

VOLGEBOEKT

   meer dan 250 stands

voor een hele dag struinen

  op deze mooie locatie

        Entree €4,- 

     gratis parkeren

  19 September 

     Landgoed

  Valkenheide 

  Maarsbergen 

           

 

      ***** 

 

 26 September 

   Keizerswei 

      Doorn

 

      ***** 

 

   3 Oktober 

 verplaatst naar

een andere datum

    31 Oktober 

   Jaarmarkt

  Soesterberg

 

 

     ***** 

 
  10 Oktober 
Evenementen
   Terrein
   de Engh 
     Soest
 
 
   ***** 
 
 
!!   17 Oktober !!
     Odijk
  verplaatst
  naar 2022
 
 
   ***** 
 
 
 31 Oktober
   centrum
Soesterberg
 
 
 

 

 

 

 

    

 

  Oktober MARKTREGLEMENT Vlooienmarkt

 

1 – Alleen particulieren mogen hun gebruikte spullen te koop aanbieden. Er mag beslist niet bedrijfsmatig gehandeld worden. In samenwerking met de gemeente zal hier controle op uitgeoefend worden.

 

2- Het verkopen van wapens, nieuwe goederen, pornografie, drank,

 

etenswaren of partijgoederen en verkoop namens anderen is niet toegestaan.

 

3- De standhouder dient zich op verzoek van de marktorganisatie of van overheidswege te legitimeren door middel van paspoort of geldig identiteitsbewijs.

 

4- Alle risico’s verbonden aan het gebruik van een standplaats, gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken daaronder begrepen, en de daar aan verbonden exploitatie zijn voor rekening van de standhouder.

 

De marktorganisatie is niet aansprakelijk voor schaden, hoe dan ook ontstaan,

 

aan goederen en/of personen, die zich op de standplaatsen, het marktcomplex of daarbuiten bevinden, door welke oorzaak deze ook mocht zijn ontstaan.

 

Brand, diefstal en waterschade daaronder inbegrepen. Schade door toedoen van de standhouder toegebracht aan derden, zullen op hem of haar worden verhaald.

 

5- De hallen zijn voor de standhouders toegankelijk vanaf 7.30 uur.

 

De opbouwtijd is van 7.30-9.00 uur, de afbouw van 16.00-17.30 uur. 

Er wordt €10 borg geheven voor niet eerder opruimen dan organisatie aan geeft en achter laten van afval

na afloop van de markt krijgt u uw borg weer terug, indien aan de voorwaarden is voldaan.

 

Indien een standhouder de standplaats niet voor 9.00 uur heeft opgebouwd,

 

vervalt het recht van de standhouder de standplaats dezelfde dag te gebruiken,

 

en staat het de marktorganisatie vrij de desbetreffende standplaats aan een derde ter beschikking te stellen, zonder dat de standhouder recht heeft op restitutie van het reserveringsbedrag.

 

De hallen zijn voor het publiek geopend van 9.30-16.30 uur. Na de openingstijd voor het publiek, mogen er geen goederen meer worden binnengebracht.

 

6- Voorschiften van brandweer, politie, overheidswege en marktorganisatie dienen stipt te worden opgevolgd, binnen de lijnen blijven met goederen, looppaden vrijhouden, nooduitgangen en brandhaspels vrijhouden.

 

7- Standhouders die elektra behoeven en indien beschikbaar, krijgen een toeslag.

 

Het gebruik van elektra wordt tijdens de markt met u verrekend. Gebruik van elektra zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan.

 

8- Iedere standhouders is verplicht zijn of haar kraam na afloop schoon op te leveren.

 

De markt is geen stortplaats van vuil en overtollige spullen, dit neemt u dus weer keurig mee naar huis.

 

Voor het achterlaten van dozen, zwerfvuil etc. zal een boete worden doorberekend van 50 EURO excl. b.t.w.

 

9- Reclame, propaganda of het uitdelen van reclamemateriaal voor bedrijven, verenigingen, politieke organisaties enz. is verboden.

 

10- Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de markt bij ons binnen te zijn.

 

Bij annuleringen na bovengenoemd tijdstip bent u 50 % verschuldigd van het inschrijfgeld.

 

Standhouders die zich niet aan de 50 % regeling houden worden van deelname aan alle markten en beurzen van Jo-Jo Evenementen uitgesloten.

 

11- Standhouders die zich niet houden aan bovengenoemde bepalingen worden door de organisatie van het marktcomplex verwijderd.

 

Bij verwijdering verliezen zij het recht van verdere deelname.

 

Zonder schriftelijke toestemming van de organisatie is niemand gemachtigd hierin een wijziging aan te brengen.

 

12-Indien u eerder dan de aangegeven tijd (16 uur) door Organisatiebureau Jo-Jo of een van de medewerkers hiervan toch u stand afbouwt bent u gewaarschuwd voor als u zich nog één keer deze misstap begaat Organisatiebureau Jo-Jo het recht heeft u de eerstvolgende markt te weigeren tot deelname.

 

13-  Van toepassing is altijd het vigerend marktreglement.